INSTYTUT INŻYNIERII KLINICZNEJ Sp.z o.o.

ul. Marywilska 67, 03-042 Warszawa
mail: instytut@instytutik.pl
tel: +48 781 791 089