.
O INSTYTUCIE

 

 

Instytut Inżynierii Klinicznej to jedyne w Polsce przedsiębiorstwo świadczące profesjonalne usługi doradcze w zakresie szeroko rozumianych technologii medycznych.
.

Zespół ekspercki tworzą inżynierowie – praktycy z wieloletnim doświadczeniem zarówno w zakresie wiedzy dotyczącej wyposażenia szpitala, jak i zamówień publicznych.

Swoje usługi kierujemy  do projektantów jednostek ochrony zdrowia (technologów medycznych, architektów) jak i do inwestorów (publiczne i niepubliczne jednostki ochrony zdrowia, samorządy) oraz użytkowników technologii medycznych.

.

Zakres doradztwa obejmuje między innymi: wparcie procesu projektowania technologii medycznej budynków szpitalnych, projektowanie wyposażenia medycznego i niemedycznego, szacowanie wartości i kosztów eksploatacji wyposażenia medycznego. W ramach usług proponujemy  obsługę postępowań przetargowych.Realizujemy również prace związane z optymalizacją istniejących zasobów technicznych szpitala w zakresie sprzętu i aparatury medycznej.

.
Inżynieria kliniczna

Inżynieria kliniczna to dyscyplina wiedzy zorientowana na praktyczne zastosowania sprzętu i aparatury medycznej w procesach diagnostyki, leczenia i rehabilitacji. Stanowi połączenie wiedzy z dziedziny techniki medycznej oraz medycyny, które spotykają się przy łóżku pacjenta.
.

Inżynieria kliniczna ma zastosowanie zarówno w środowisku szpitalnym, jak również w medycynie przedszpitalnej, która bez zastosowania techniki w zasadzie nie mogłaby spełniać swojej roli.
Z praktyki inżynierów klinicznych korzystają między innymi projektanci, planiści, inwestorzy z sektora usług zdrowotnych, czy użytkownicy wyposażenia medycznego. Zadania realizowane w ramach inżynierii klinicznej obejmują między innymi zoptymalizowany pod względem funkcjonalnym i kosztowym, dobór wyposażenia stosowanego w realizacji procedur medycznych, oraz nadzór nad jego prawidłową eksploatacją.

.

Dzięki śledzeniu trendów w technice medycznej, inżynieria kliniczna wprowadza najnowsze rozwiązania techniczne umożliwiające realizację usług medycznych na coraz wyższym poziomie, co ma między innymi bezpośredni wpływ na zadowolenie pacjenta – klienta jednostek ochrony zdrowia.