Ocena zasobów technicznych szpitala w zakresie sprzętu i aparatury medycznej

Planując wymianę lub uzupełnienie wyposażenia, szczególnie ważnym jest rozpoznanie aktualnych zasobów. Dopiero wyniki wielowymiarowej analizy, obejmującej między innymi stan techniczny wyposażenia, przydatność do realizacji procedur medycznych, czy też możliwość rozbudowy i aktualizacji oprogramowania, pozwala na zoptymalizowany dobór sprzętu i aparatury medycznej.

 

W ramach oceny zasobów technicznych szpitala w zakresie sprzętu i aparatury medycznej oferujemy:

przeprowadzenie audytu oceniającego stan techniczny i funkcjonalny zasobów w zakresie sprzętu i aparatury medycznej

opracowanie harmonogramu odtworzenia / rozwoju wyposażenia

.

.