Projekty wyposażenia medycznego i niemedycznego

 

.

Wyposażenie służące do realizacji programu medycznego szpitala jest jednym z jego kluczowych zasobów, który należy odnawiać chociażby ze względu na coraz większe postępy w diagnostyce i terapii, czy rozwój technologiczny sprzętu i aparatury.

Wyposażenie rozumiemy szeroko, zarówno jako sprzęt i aparaturę medyczną, jak również wyposażenie pomocnicze takie jak na przykład: meble medyczne i socjalno-biurowe, systemy przechowywania, czy oprogramowanie zarządzające szpitalem.

 

W ramach projektów wyposażenia medycznego i niemedycznego oferujemy:

wykonanie projektu wyposażenia służącego do realizacji programu medycznego całego szpitala, oddziału czy działu (np. centralnej sterylizacji, bloku operacyjnego, oddziału intensywnej terapii, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, działu diagnostyki obrazowej),

wycenę wyposażenia w zależności od uzgodnionego standardu technologicznego i budżetu inwestora,

optymalizację kosztów zakupu z uwzględnieniem stosunku jakości do ceny i kosztów eksploatacji,

określenie minimalnych parametrów funkcjonalnych i technicznych uzgodnionego wyposażania,

wsparcie procesu zakupu wyposażenia zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych,

dokonanie odbiorów zakupionego wyposażenia.

.

.