Szacowanie wartości wyposażenia i kosztów eksploatacji

Całkowita wartość inwestycji w sprzęt i aparaturę medyczną to zarówno koszt zakupu danego urządzenia jak i koszt jego eksploatacji.

Oszacowanie wartości wyposażenia to pierwszy krok w procesie inwestycyjnym. Kolejnym krokiem jest określenie  jednostkowych i całkowitych kosztów jego eksploatacji.

.

W ramach szacowania wartości i kosztów eksploatacji oferujemy:

szacowanie wartości zakupu wyposażenia medycznego i niemedycznego,

szacowanie kosztów eksploatacji wyposażenia,

opracowywanie planów inwestycyjnych.

.

.